Medalik Krzyż św. Benedykta. Typ klasyczny. Oryginalny, stary medalik w porównaniu z jego wyglądem późniejszym

14,90 

Na stanie

SKU: 082 Kategoria: Tag:

Opis

Medalik Krzyż św. Benedykta

Typ klasyczny
Oryginalny, stary medalik w porównaniu z jego wyglądem późniejszym

Opracowanie: Jerzy Gwiazda

ISBN 978-83-946120-6-1

Warszawa 2017

To, co dla poprzednich pokoleń było święte, również dla nas pozostaje święte i wielkie (…).

Wszystkim wyjdzie na dobre zachowanie bogactw, które wzrastały w wierze i modlitwie Kościoła,
i przyznanie im należytego miejsca.

kard. Joseph Ratzinger

Moc medalu leży w znaku Krzyża i w wizerunku św. Benedykta (…) – znak Krzyża św. miał
cudowną moc w rękach św. Benedykta, dlatego na medalu po przeciwnej stronie Krzyża
umieszczony jest św. Benedykt.

Medal św. Benedykta początkowo mało znany, stał się teraz ucieczką bardzo wielu chrześcijan, a zaufanie, jakie w nim pokładają, Bóg zawsze wynagradza.

o. Prosper Guéranger

Z WPROWADZENIA

Książka zawiera podstawowe wiadomości dotyczące medalika Krzyż św. Benedykta, w szczególności informacje o jego typie klasycznym, który określa się także mianem starego (dawnego), oryginalnego lub tradycyjnego.

Znajdziemy w niej przystępne teksty przeznaczone dla każdego – opis wyglądu medalika (wraz ze szkicami, rysunkami i kolorowymi zdjęciami), historię jego powstania, sposób użycia oraz omówienie związanych z nim łask i błogosławieństw.

W książce zostały umieszczone między innymi łacińska tradycyjna formuła błogosławieństwa medalika z egzorcyzmem (i jej współczesne polskie tłumaczenie) oraz dodatkowe analizy i teksty, w tym porównanie wyglądu oryginalnego medalika z nowszymi wzorami, obszerniejsze fragmenty klasycznych tekstów o. Guérangera, a także brewe papieskie na temat tego sakramentale.

Przedstawione wiadomości o Krzyżu św. Benedykta zadowolą nie tylko czytelnika, który dopiero zapoznaje się z medalikiem, lecz także tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na jego temat. (…)

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie     13
Ogólne informacje o medaliku św. Benedykta i jego typie klasycznym    17
Czym jest Krzyż św. Benedykta?     17
Jak wygląda klasyczny, oryginalny medalik?     18
Jakie znaczenie duchowe ma medalik?     18
Jak wygląda nowy typ medalika, kiedy został wprowadzony i na czym polega jego nowość w porównaniu ze starym?     19
Krzyż święty oraz św. Benedykt    21
Krzyż święty     21
Św. Benedykt     23
Historia powstania medalika św. Benedykta    25
O klasycznym wyglądzie medalika w ogólności    29
Przód medalika    31
Tył medalika    36
Użycie i zastosowanie Krzyża św. Benedykta    43
Znaczenie medalika i skutki, które przynosi    47
Skutki duchowe używania medalika    47
Dwie niewłaściwe skrajne postawy w traktowaniu medalika    48
Modlitwa z Krzyża św. Benedykta    51
Świadectwa i konkretne łaski    55
Cielesne uzdrowienia    55
Duchowe łaski. Szybkie nawrócenia    56
Obrona przeciw zasadzkom złego ducha    58
Obrona w niebezpieczeństwach    60
Różne cudowne skutki, jakich doznają domowe zwierzęta    63
Brewe papieskie    65
Pełny tekst łaciński brewe    65
Krótkie omówienie brewe i fragmenty jego tłumaczenia    80
Część pierwsza – wstęp, zatwierdzenie użycia medalika i opis jego wyglądu    80
Część druga – formuła błogosławieństwa    81
Część trzecia – odpusty    81
Część czwarta – potwierdzenie ważności brewe 87
Formuła błogosławieństwa    89
Kto może poświęcić medalik?    89
Jakiego tekstu błogosławieństwa użyć?    89
Błogosławieństwo tradycyjne    90
Formuła błogosławieństwa – tekst łaciński    92
Formuła błogosławieństwa – polskie tłumaczenie    92
Nowy wzór medalika (jubileuszowy, kasyneński)    97
Powstanie nowego medalika i jego rozprzestrzenienie się    97
Zmiany symboliki medalika a ich interpretacja    98
Ogólny wygląd, wykonanie i użycie    100
Przód nowego wzoru medalika    101
Tył nowego medalika    111
Różne modyfikacje medalika i jeszcze nowsze wzory     115
Odmiany typu klasycznego    115
Inne typy medalików    115
Nieuprawnione modyfikacje i medaliki nieautentyczne    116
Umieszczanie drugiej strony medalika na pierwszej albo brak którejś ze stron    117
Zmiana liter na medaliku albo umieszczenie całych wyrazów    119
Radykalna zmiana przedstawienia św. Benedykta, nowe napisy    119
Krzyż Zachariasza (karawaka)    122
Medale ze świętym Benedyktem    125
Odwzorowania medalika na różnych przedmiotach    125
IHS czy PAX?    127
Bibliografia i źródła zdjęć    129
Ważniejsze, wybrane źródła    129
Źródła ilustracji    131

Dodatkowe informacje

Waga 0.3 kg