Medalik Krzyż św. Benedykta. Typ klasyczny. Oryginalny, stary medalik w porównaniu z jego wyglądem późniejszym

14,90 

Na stanie

Opis

Medalik Krzyż św. Benedykta

Typ klasyczny

Oryginalny, stary medalik w porównaniu z jego wyglądem późniejszym

Opracowanie: Jerzy Gwiazda

ISBN 978-83-946120-6-1

Warszawa 2017

To, co dla poprzednich pokoleń było święte, również dla nas pozostaje święte i wielkie (…).

Wszystkim wyjdzie na dobre zachowanie bogactw, które wzrastały w wierze i modlitwie Kościoła,

i przyznanie im należytego miejsca.

kard. Joseph Ratzinger

Moc medalu leży w znaku Krzyża i w wizerunku św. Benedykta (…) – znak Krzyża św. miał

cudowną moc w rękach św. Benedykta, dlatego na medalu po przeciwnej stronie Krzyża

umieszczony jest św. Benedykt.

Medal św. Benedykta początkowo mało znany, stał się teraz ucieczką bardzo wielu chrześcijan, a zaufanie, jakie w nim pokładają, Bóg zawsze wynagradza.

o. Prosper Guéranger

Z WPROWADZENIA

Książka zawiera podstawowe wiadomości dotyczące medalika Krzyż św. Benedykta, w szczególności informacje o jego typie klasycznym, który określa się także mianem starego (dawnego), oryginalnego lub tradycyjnego.

Znajdziemy w niej przystępne teksty przeznaczone dla każdego – opis wyglądu medalika (wraz ze szkicami, rysunkami i kolorowymi zdjęciami), historię jego powstania, sposób użycia oraz omówienie związanych z nim łask i błogosławieństw.

W książce zostały umieszczone między innymi łacińska tradycyjna formuła błogosławieństwa medalika z egzorcyzmem (i jej współczesne polskie tłumaczenie) oraz dodatkowe analizy i teksty, w tym porównanie wyglądu oryginalnego medalika z nowszymi wzorami, obszerniejsze fragmenty klasycznych tekstów o. Guérangera, a także brewe papieskie na temat tego sakramentale.

Przedstawione wiadomości o Krzyżu św. Benedykta zadowolą nie tylko czytelnika, który dopiero zapoznaje się z medalikiem, lecz także tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na jego temat. (…)

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie     13

Ogólne informacje o medaliku św. Benedykta i jego typie klasycznym    17

Czym jest Krzyż św. Benedykta?     17

Jak wygląda klasyczny, oryginalny medalik?     18

Jakie znaczenie duchowe ma medalik?     18

Jak wygląda nowy typ medalika, kiedy został wprowadzony i na czym polega jego nowość w porównaniu ze starym?     19

Krzyż święty oraz św. Benedykt    21

Krzyż święty     21

Św. Benedykt     23

Historia powstania medalika św. Benedykta    25

O klasycznym wyglądzie medalika w ogólności    29

Przód medalika    31

Tył medalika    36

Użycie i zastosowanie Krzyża św. Benedykta    43

Znaczenie medalika i skutki, które przynosi    47

Skutki duchowe używania medalika    47

Dwie niewłaściwe skrajne postawy w traktowaniu medalika    48

Modlitwa z Krzyża św. Benedykta    51

Świadectwa i konkretne łaski    55

Cielesne uzdrowienia    55

Duchowe łaski. Szybkie nawrócenia    56

Obrona przeciw zasadzkom złego ducha    58

Obrona w niebezpieczeństwach    60

Różne cudowne skutki, jakich doznają domowe zwierzęta    63

Brewe papieskie    65

Pełny tekst łaciński brewe    65

Krótkie omówienie brewe i fragmenty jego tłumaczenia    80

Część pierwsza – wstęp, zatwierdzenie użycia medalika i opis jego wyglądu    80

Część druga – formuła błogosławieństwa    81

Część trzecia – odpusty    81

Część czwarta – potwierdzenie ważności brewe 87

Formuła błogosławieństwa    89

Kto może poświęcić medalik?    89

Jakiego tekstu błogosławieństwa użyć?    89

Błogosławieństwo tradycyjne    90

Formuła błogosławieństwa – tekst łaciński    92

Formuła błogosławieństwa – polskie tłumaczenie    92

Nowy wzór medalika (jubileuszowy, kasyneński)    97

Powstanie nowego medalika i jego rozprzestrzenienie się    97

Zmiany symboliki medalika a ich interpretacja    98

Ogólny wygląd, wykonanie i użycie    100

Przód nowego wzoru medalika    101

Tył nowego medalika    111

Różne modyfikacje medalika i jeszcze nowsze wzory     115

Odmiany typu klasycznego    115

Inne typy medalików    115

Nieuprawnione modyfikacje i medaliki nieautentyczne    116

Umieszczanie drugiej strony medalika na pierwszej albo brak którejś ze stron    117

Zmiana liter na medaliku albo umieszczenie całych wyrazów    119

Radykalna zmiana przedstawienia św. Benedykta, nowe napisy    119

Krzyż Zachariasza (karawaka)    122

Medale ze świętym Benedyktem    125

Odwzorowania medalika na różnych przedmiotach    125

IHS czy PAX?    127

Bibliografia i źródła zdjęć    129

Ważniejsze, wybrane źródła    129

Źródła ilustracji    131