Polityka ochrony danych osobowych

Przekazane przez Państwa dane osobiste – dane do wysyłki lub dane do wystawienie faktury – przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa i nie są udostępniane publicznie ani osobom trzecim.

1. Administratorem danych osobowych jest ELGIDO Sp. z o.o., Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, info@elgido.com, tel. 0048 505616403.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego zamówienia.

3. Dane osobowe nie są udostępniane publicznie ani osobom trzecim.

4. Przechowujemy dane takie jak adres, telefon oraz mail – wszystkie podawane w procesie składania zamówienia.

5. Państwa dane osobowe w ramach kont zakładanych w sklepie będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do cofnięcia zgody, a także prawo do wniesienia skargi. W zwykły sposób kontrola nad danymi odbywa się poprzez konta założone w sklepie samodzielnie przez użytkowników.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże z oczywistych względów odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji złożonego zamówienia.